Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder, private, samt offentlige institutioner.

LEDprodukter.dk er en del af Cool Trading.
Følgende betingelser er således bindende for køb fra Cool Trading via LEDprodukter.dk (herefter omtalt “Virksomheden”), med mindre andet skriftligt er aftalt med dig som kunde (herefter omtalt “Kunden”).

1. Anvendelse

1.1. Anvendelse
De almindelige salgs- og leverings­betingelser (siden omtalt ”Betingelserne”) gælder for alt salg fra Cool Trading’s webshop på LEDprodukter.dk, med tilhørende CVR-num­mer 31992583, (siden omtalt “Virksomhedens”), salg og levering af produkter, reservedele og til­knyttede ydelser til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

 • 2.1. Aftalegrundlag
  Følgende betingelser udgør, sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser, det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (siden omtalt ”Aftalegrundlaget”). Kundens eventuelle særligt aftalte indkøbsbe­ting­elser, trykt på ordrer, eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
 • 2.2 Ændringer og tillæg
  Ændringer af – og tillæg til – Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
 • 2.3 Juridisk status
  Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

3. Produkter, reservedele og ydelser

 • 3.1 Produkter og reservedele
  Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Virksomheden sælger og leverer reservedele til et produkt, så længe produktet stadigt eksisterer og reservedele er tilgængelige. Skulle produktet fejle, inden garantiudløb, vil LEDprodukter.dk kunne tilbyde et tilsvarende produkt, som matcher bedst muligt med det udgåede.
 • 3.2 Ydelser
  Tilknyttede ydelser, som Virksom­heden sælger og leverer til kunden, i for­bindelse med salg og levering af produkter eller reservedele såsom test, montering og installation udføres autoriseret og håndværksmæssigt korrekt, og overholder dansk lovgivning.
 • 3.3 Ansvarsbegrænsning
  Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til formål og til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til forkert brug eller formål, eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang, at Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4. Pris og betaling

 • 4.1 Pris
  Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er anført Inklusiv 25% moms.
 • 4.2 Betalingmetode
  Virksomheden tilbyder tre former for betalingsmuligheder.
  1. Forudbetalt via vores betalingsudbyder via kreditkort (Dankort, Visa/Dankort, Visa, eller Mastercard), debitkort (Visa Debit/Electron, Mastercard Debit), MobilePay, samt Anyday.
  2. forudbetalt via bankoverførsel.
 • 4.3 Betalingsbetingelser ved forudbetaling via Scanpay
  Virksomheden modtager forudbetalinger via Scanpay, som Virksomheden har valgt som betalingsudbyder. Ved fuldførelse af ordrer, gennemfører Kunden sin betaling med betalingsmidler, som beskrevet i afsnit 4.2. Betalingen foregår ved automatisk omstilling til vores eksterne betalingsudbyder hos Scanpay og via deres sikre betalingsgateway. Når betalingen godkendes, viderestilles Kunden automatisk tilbage til LEDprodukter.dk, hvor denne vil få besked om at betalingen er udført korrekt og ordren er modtaget af Virksomheden.
  Ved fejlet betaling, viderestilles Kunden automatisk til LEDprodukter.dk, hvorfra denne vil få besked om at betalingen er fejlet, samt mulighed for at prøve igen.
  Ved betaling via Scanpay betalingsgateway vil betalingen kun blive reserveret, men ej hævet, førend de bestilte varer er afsendt fra Virksomhedens – eller Virksomhedens partneres lager og ud til Kundens ønskede leveringsadresse.
 • 4.4 Betalingsbetingelser ved brug af Anyday
  Ved betaling med Anyday vil den første betaling først blive hævet på Kundens betalingskort, når varen afsendes. Derefter vil Kunden betale sine månedlige ydelse på sidste hverdag fra den kommende måned, og tre måneder frem. Der bliver ikke pålagt gebyrer og renter til købet, såfremt der betales til tiden. Ved returnering, vil aftalen med Anyday ophøre automatisk. Læs vilkår for brug af Anyday her : https://da.anyday.io/terms-conditions/shopper.
 • 4.5 Sikkerhed ved betaling via Scanpay
  Alle betalinger, som foretages med enten kreditkort, debitkort eller MobilePay foregår via Scanpays sikre betalingsgateway, som overholder alle krav og standarder for behandling af personfølsomme data i betalingstransaktioner. Databehandler er i dette tilfælde Scanpay, som håndterer alle transaktioner og udvekslinger af personfølsomme data mellem LEDprodukter.dk og Scanpays betalingsgateway. Disse data er krypteret og sikret med nyeste krypteringsteknologi. Dette for at sikre, at Kundens data forbliver fortrolige og sikret mod misbrug.
  Virksomheden har hverken adgang til kortnumre eller anden former for kritiske personfølsomme data, som behandles under betalingsprocessen. Virksomheden opbevarer ej heller nogle informationer om dette, hverken i vores database eller i andre systemer, som er tilhørende Virksomheden. Data om betaling opbevares, behandles og håndteres alene af Scanpay.
  Virksomheden kan således heller ikke holdes til ansvar for forsømmelig omgang med kortinformationer eller andre betalingsfølsomme svigt, som måtte kunne opstå under betalingsprocessen. Dette ansvar hviler alene på Scanpay og i visse tilfælde Teller, samt disses sikkerhedshåndtering i forbindelse med betalinger til Virksomheden.
 • 4.6 Betingelser for forudbetaling via bankoverførsel
  Ønsker man ikke at betale via Scanpay, er det muligt at lave en forudbetaling via bankoverførsel. Ved bankoverførsel overfører kunden hele ordrebeløbet til Virksomhedens konto i Sydbank, samt angiver ordrenummer ved overførslen, til brug med identifikation af betalingen.
  Ordren behandles i det efterfølgende øjeblik, hvor betalingen er registreret på Virksomheden konto.
  Er betalingen ikke virksomheden i hænde senest 7 arbejdsdage efter ordreafgivelse, vil ordren blive annulleret og Kunden adviseret herom.
  Ved bankoverførsel er det udelukkende Kundens eget ansvar at bruge og indtaste de korrekte informationer. Ved forkert indtastning af eksempelvis kontonummer, kan virksomheden ikke holdes til ansvar for eventuelt fejlet betaling.
 • 4.7 Kontooplysninger
  Ved bankoverførsel bruges følgende kontooplysninger:

  Bank: Sydbank A/S
  Reg. nr.: 7701
  Konto nr.:
  0002453528
  IBAN:
  DK1177010002453528
  BIC/SWIFT:
  SYBKDK22

5. Forsinket betaling

 • 5.1 Rente
  Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt, af årsager som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 8 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
 • 5.2 Rykkergebyr
  Ved for sen betaling vil Virksomheden udsende en rykkerskrivelse, hvor der anmodes om øjeblikkelig betaling. Udebliver betalingen efterfølgende, vil Virksomheden sende en ny rykkerskrivelse, hvor der vil blive pålagt et rykkergebyr på DKK 250,00 kroner + moms pr. efterfølgende rykkere. Ved fortsat udeblivelse, overdrages indkrævningen til inkasso.
 • 5.3 Ophævelse
  Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (1) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (2) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (3) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

 • 6.1 Tilbud
  Virksomhedens tilbud er gældende i 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter accept-fristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, med mindre, at Virksomheden meddeler Kunden andet.
 • 6.2 Bestilling af produkter og reservedele
  Kunden aflægger ordrer på produkter og/eller reservedele via Virksomhedens webshop. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert bestilt produkt eller reservedel: (1) Ordrenummer, (2) Varenummer, (3) Varebeskrivelse, (4) Mængde, (5) Pris, (6) Betalingsbetingelser, (7) Leveringsdato, (8) Leveringsadresse, og (9) Leveringsbetingelser.
 • 6.3 Ordrebekræftelser
  Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 1 hverdag efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.
 • 6.4 Ændring af ordrer
  Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden først at kontakte Virksomheden, enten skriftligt, via live chat eller via telefon.
 • 6.5 Uoverensstemmende vilkår
  Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele dette til Virksomheden skriftligt senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af ordrebekræftelsen og inden afsendelse af ordren. I modsat fald er kunden forpligtet af ordrebekræftelsen.

7. Afsendelse og Levering

 • 7.1 Leveringsbetingelse
  Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele fra eget lager, eller direkte fra én af virksomhedens samarbejdspartnere og eksterne leverandører.
 • 7.2 Afhentning af ordrer
  Det er ikke muligt at afhente en bestilling hos Virksomheden. Alle bestillinger bliver afsendt med den valgte leverandør inden for den tidsramme, som er oplyst inder det givne produkt.
 • 7.3 Tidspunkt for afsendelse
  Virksomheden har indgået aftale med GLS om afhentning af pakker alle hverdage kl. 14:30. Derfor er deadline for bestilling af lagervarer, som ønskes afsendt samme dag, mandag til fredag senest kl. 14:00. Alle ordrer, som modtages herefter vil som udgangspunkt blive afsendt den næstkommende hverdag.
 • 7.4 Leveringstid
  Virksomheden bestræber sig på at kunne levere alle bestilte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår under hvert produkt, samt i den fremsendte ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Der tages forbehold for udsolgte, samt varer i restordre og dermed en naturlig forlængelse af leveringstiden. Er en levering forlænget, vil Virksomheden, hurtigst muligt, informere Kunden herom.
 • 7.5 Inspektion af gods
  Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser allerede ved leveringen. Hvis kunden opdager fejl eller mangler, som ønskes påpeget, skal dette straks meddeles Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles Virksomheden, kan den ikke senere påklages og gøres gældende.

8. Forsinket levering

 • 8.1 Meddelelse
  Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i henhold til leveringen af bestilte produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om dette og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen, samt ny forventet leveringstid.
 • 8.2 Ophævelse
  Hvis Virksomheden undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 90 dage efter den aftalte leveringstid, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden for en rimelig frist på mindst 90 dage, kan kunden ophæve den, -eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, ved skriftlig varsel til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Returnering og fortrydelsesret

9.1 Returnering
Det er muligt at returnere varer til Virksomheden, hvis denne har accepteret en sådan anmodning. Hvis Kunden ønsker at returnere en vare, om end det skyldes fortrydelse af køb, produktfejl eller andre garantiberettigede årsager, er dette muligt ved en forudgående aftale med Virksomheden. En sådan aftale kan anmodes ved, at Kunden tager kontakt til Virksomheden, hvorefter en returløsning aftales. Det er således ikke muligt at returnere varer, uden forudgående aftale med Virksomheden.

9.2 Omkostninger ved returnering
Det skal aftales på forhånd, hvem der afdækker omkostningerne til returnering af varer. Skyldes returneringen defekte varer, eller ombytning grundet defekte varer, vil Virksomheden som udgangspunkt skulle afholde alle omkostninger i forbindelse med returneringen. Skyldes returneringen fortrydelse, eller andre årsager, som skyldes Kunden, skal det aftales med Virksomheden, hvem der dækker returomkostningerne. I de fleste tilfælde vil det være Kunden, som afholder alle returomkostninger, med mindre andet er aftalt skriftligt med Virksomheden. Kunden er ligeledes forpligtet til at dække alle returomkostninger, som skyldes en ikke-afhentet forsendelse i pakkeshop eller ved forgæves levering af fragtfirmaet. Returomkostningerne fratrækkes i krediteringen af ordren, når denne atter er Virksomheden i hænde. Hvis en ordre har en lavere værdi end returomkostningerne ved en ikke-afhentet ordre i pakkeshop, forbeholder Virksomheden sig retten til at sende Kunden en regning på den udestående fragtomkostning.

9.3 Fortrydelsesret
Ved B2C/Detailsalg har Kunden de lovpligtige 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelse af køb skal meddeles Virksomheden hurtigst muligt og senest 14 dage efter, at Kunden har modtaget sin ordre, eller senest 7 dage efter at ordren har afventet afhentning i pakkeshop.
Ved erhvervssalg og B2B er der ingen lovmæssig gældende fortrydelsesret. Derfor skal det altid aftales med Virksomheden på forhånd, hvis Kunden ønsker at fortryde sit køb. I de fleste tilfælde vil Virksomheden gerne modtage varer retur, så længe varerne returneres i præcis samme mængde og stand, som de blev modtaget i. Dette gælder også original emballagen. Varer, som returneres i delvis beskadiget eller komplet ødelagt emballage, vil ikke blive krediteret Kunden, idet emballagen udgør en så betydelig værdi for produktet, at den ikke ville kunne bruges af Virksomheden i et fremtidigt videresalgsøjemed. Ligeledes accepterer Virksomheden ikke returvarer, hvor produktet er blevet modificeret eller konstruktivt ændret i forhold til oprindelig.

10. Garanti

 • 10.1 Garanti
  Virksomheden garanterer, at produkter og reservedele er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materiale og udførelse i minimum 24 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden ligeledes 24 måneder fra udskiftningen. I tilfælde, hvor produkter har en længere garanti end 24 måneder, vil Virksomheden yde denne garanti, såfremt at garantien også dækkes af producenten eller leverandøren af den givne vare. Garantisager vil aldrig foregå direkte mellem Kunden og producenten, men alene mellem Kunden og Virksomheden.
 • 10.2 Undtagelser
  Virksomhedens garanti omfat­ter ikke sliddele såsom bevægelige dele, batterier, samt fejl eller mangler der skyldes: (1) almindelig slitage, (2) opbevaring, installa­tion, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (3) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (4) andre uforudsete forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.
 • 10.3 Meddelelse
  Hvis kunden opdager en fejl eller mangel inden for garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal dette straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.
 • 10.4 Undersøgelse
  Inden for rimelig tid, efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kun­den om en fejl eller mangel, og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal, efter anmodning, sende de defekte varer eller dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved – og risikoen for – dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved – og risikoen for – dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Konstaterer eller bekræfter Virksomheden den, eller de, påpegede fejl ved undersøgelse, krediteres eventuelle fragtomkostninger kunden. Finder virksomheden ingen fejl eller mangler ved produktet, er det Kundens eget ansvar at afholde returomkostningerne.
 • 10.5 Afhjælpning / Reperation
  Inden for rimelig tid, efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 10.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (1) udskifte eller reparere defekte dele, eller (2) sende nye dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.
 • 10.6 Ophævelse
  Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel, som er omfattet af garanti, inden for rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 10.4, og af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden for en rimelig frist på 30 dage, kan kunden kræve ombytning til ny vare, der er af samme slags, eller tilsvarende den fejlbehæftede vare eller reservedel. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af ovenstående punkter.

11. Ansvar

 • 11.1 Ansvar
  Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser, efter gældende ret, og med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
 • 11.2 Produktansvar
  Virksomheden har produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang, at Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.
 • 11.3 Ansvarsbegrænsning
  Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget, kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 100% af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns­ningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
 • 11.4 Indirekte tab
  Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden, for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt af Virksomheden.
 • 11.5 Force majeure
  Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget, er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, pandemier og arbejdsstridigheder.

12. Immaterielle rettigheder

 • 12.1 Ejendomsret
  Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden eller dennes partnere.
 • 12.2 Krænkelse
  Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virksomheden for egen regning: (1) sikre kundens ret, til at fortsætte med brugen af de krænkende produkter eller reservedele, (2) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker ejendomsretten, (3) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker ejendomsretten, eller (4) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 50% pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anled­ning af produkters, reservede­les eller tilknyt­tede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

13. Fortrolighed

 • 13.1      Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
 • 13.2 Videregivelse og brug
  Kunden må ikke, på utilbørlig måde, skaffe sig, eller forsøge at skaffe sig, kendskab til, eller rådighed over, Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås, samt og opbevare oplysninger forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kendskab.
 • 13.3 Varighed
  Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2, gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør, uanset årsagen til ophøret.

14. Behandling af personfølsomme oplysninger

 • 14.1 Behandling
  Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven. Oplysninger om Kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation med Kunden og eventuel intern undervisning.
 • 14.2 Den registreredes rettigheder
  Virksomheden efterlever den registreredes rettigheder. Bla. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).
 • 14.3 Opbevaring og videregivelse
  Virksomheden opbevarer oplysningerne, så længe dette er nødvendigt, for til det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjepart, medmindre Kunden udtrykkeligt har afgivet sin accept til dette.
 • 14.4 Kontakt
  Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet eller opbevaret, eller at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte Virksomheden herom.

15. Gældende ret og værneting

 • 15.1 Gældende ret
  Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk lovgivning.
 • 15.2 Værneting
  Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

16. Klagemuligheder

 • Klagemuligheder – oversigt og links:
  Har du en klage over et produkt, købt i vores webshop, modsiger du dig ovenstående betingelser, eller ikke kan nå til enighed med Virksomheden i forbindelse med en klagesag, kan du i stedet påklage sagen hos:

  Center for Klageløsning
  Nævnenes Hus, Toldboden 2
  8800 Viborg

  Du kan klage til Center for Klageløsning via klageportalen for Nævnenens Hus:
  https://kpo.naevneneshus.dk/
  Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her: http://ec.europa.eu/odr

  Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: kundeservice @ ledprodukter . dk

DOWNLOAD EN KOPI AF OVENSTÅENDE BETINGELSER HER (PDF-format. Adobe Reader eller lignende er påkrævet)